Search this Site    
Dean Ministries
(South Africa)

Swart Volksmoord In Suid Afrika

Nou het jy op hierdie webwerf geklik, en wonder seker hoekom hierdie bladsy “Swart Volksmoord in Suid Afrika” heet. Dalk is ek ‘n boosaardige blanke Boeremag, wat oor ‘n plan skryf om swart mense te vermoor? Nee. Is ek dalk ‘n blanke rassis, wat beweer al die swart mense wil ons vermoord? Nee. Ek is ‘n blanke man, maar ek wil vir jou vertel oor ‘n gigantiese volksmoord teen (voornaamlik) swart mense ooral in die wêreld, en Suid Afrika is geen uitsondering nie.

Ek gaan skryf oor aborsie in Suid Afrika. Ek wil jou laat verstaan dat die huidie oorheid, saam met sekere organisasies en burgers, volksmoord pleeg teen onse bevolking, en dat dit met name bedoel is om so baie swart mense moontlik uit te roei. Wow, dit is ‘n behoorlike beskuldiging! Wel, sit en geniet van die rit.

Wat Is Aborsie?

As ‘n vrou swanger raak, maar nie die baba wil hê nie, pleeg hulle dalk aborsie. Dit beteken, die ongebore baba vermoor. Dit gebeur op verskillende maniere; tablette wat ‘n sout oordosis gee en die kind letterlik lewend verbrand; of hulle gebruik ‘n metale gereedskap om die baba uit se skraap, stuk by stuk. Hulle skeur die baba se ledemate af om hom/haar uit die “moeder” te kry.

Hoekom Sou Jy So Wreed Wees?

Mense gee baie redes om vir hulself te oortuig dat aborsie OK is. Normaal kom die redes neer op swangerskap deur verkragting; finansiële redes; ongemak; siekte van die baba; kulturele redes; of om vir die moeder te beskerm (dalk is sy in lewesgevaar as sy die kind baar).

Verkragting. Ja, dit is verskriklik dat dit vir ‘n vrou gebeur; maar dit is nie die baba se skuld nie! Verbeel jou dit: jy word verkrag, raak swanger, maar behou die kind. Op ‘n dag is die kind 5 jaar oud. Jy het ‘s slegte dag, kry ‘n terugblik van die oomblik van verkragting en vermoor jou kind. Is dit moord? Ja! En as die kind 5 maande oud is? Ja! En as die baba 5 maande in die baarmoeder is? O, dit is slegs aborsie… nee, dit is nog steeds moord!

Finansiële Redes / Ongemak. Wel, die Bybel sê:

1 Thimotheus 6:10 - Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.

Mense gebruik armoede om die moord van die baba te regvêrdig. “Ons kan ‘n baba nie bekostig nie”. Wys vir my ‘n stel wat kan! “Hulle gaan ‘n slegte lewestyl hê”. O, dus materiële goed is belangriker dan lewe? “Ons is altyd by die werk”. O hoe selfsugtig! “Die ma is nog steeds op skool!”. Wat ‘n jammerte, maar sy (en die pa ook!) moet verantwoordlikheid vat vir haar aksies.Vriende, jare terug het ek met ‘n Zoeloe man gewerk, wat toe ongeveer slegs R3,000 per maand verdien, en sy vrou het sy tiende kind gebaar! Desondanks was hy dolgelukkig, want God het vir hom met nog ‘n kind geseën. Hy het sy seun Siyabonga genoem, wat Zoeloe is vir “Dankie”. Ja, dit kan gedoen word.

Siekte Van Die Baba. Die dokter gee vir jou ‘n ultrasound en sê vir jou: “Jammer, jy het masels gedurende jou swangerskap, die baba gaan siek word en sterf as jy die kind baar – laat ons dit liever aborteer”. Of: “Jou baba het ‘n siekte, dit sal nie lank na geboorte bly lewe, dit gaan baie gestremd wees”. OK, dus nou vertrou ons die dokters bo God! Daar is baie, baie sake ooral die wêreld, waarby dokters sulke goed sê, die ouers het geweier en die baba’s was perfek gesond na geboorte. Daar is selfs baba’s, waarby die ma het geprobeer on te aborteer, tog het hulle dit oorleef! Kyk na ‘n vrou, sy heet Ana Rosa Rodriguez, jy kan vir haar verhaal sien hier op Youtube.

Kulturele Redes.
In baie kulture is dit sleg om ‘n kind te baar sonde getroud te wees. O, dit is! Maar dit is nie die baba se skuld! Ek kan met ervaring praat, want ek is self ‘n onwettige kind. Ek kom uit Engeland, waar Christendom amper dood is en die moraliteit daarmee verdwyn het. My tannie (wat later deur die familie ontken is) was as ‘n tiener swanger; sy was weggestuur om in geheim die kind de baar, en sy is gedwing om haar dogter uit te adopteer. Selfs slegs 20 jaar terug onthou ek die skande en skaam – “moet nie vir mense vertel jou ouers was nie getroud nie!”. Ek kan my nie verbeel hoe erger dit in Suid Afrika is nie, met sake soos lobola en sterke familie waardes. Wel, vandag is dit so baie makliker – kry ‘n aborsie! Mooi, dus jou eie selfsugtige trots keur moord goed...

Om Die Ma Te Beskerm. Dus die vrou is swanger, maar die dokter sê dat as sy die kind baar, dan sterf sy waarskynlik. Dit is seker ‘n moeilike dilemma; maar sterf iemand liewer “dalk” van die geboorte, of pleeg hulle liewer moord om hulle eie dood uit te stel? En net soos die situasie met ‘n baba wat dalk siek is, hoekom vertrou ons dokters bo God? Hoe weet jy selfs dat seker sal gebeur? Vooral met die hoog aantal keisersnee geboortes, waarby hulle die kind binne enkele minute uit kan haal?

Ek wil nie hartloos oorkom, of klink asof ek geen medelyde het nie, teënoor mense wat in hierdie situasies verkeer het; maar ek weet nie hoe anders om dit te sê nie – aborsie is moord, hoe dan ook! En al gee mense al hierdie redes om dit te regvêrdig, oorweeg dit. In Amerika, waar meer dan 4,000 baba’s deur aborsie vermoor word, is 3% van alle aborsie as gevolg van verkragting en 1% vanweë gesondheids redes; ofwel, 96% van alle baba’s wat daar geaborteer word is puur vir selfsugtige redes!

Maar bo als is die voornaamste rede om aborsie te regvêrdig, is om eenvoudig te beweer dat die ongebore kind nie menslik is!

Die Baba Is Nie Menslik Nie? Wat?!

Wel, nie volgens moderne begrippe nie. Jou ongebore kind heet nou ‘n “fetus”. Dit is die mediese naam vir ‘n baba in die baarmoeder. Maar nêrens in die geskedienis word kinders fetuse genoem nie. Dus waar kom die term vandaan?

In die ou dae was dit algemene kennis dat daar ‘n God is, wat alles geskep het. Maar mense wou die Bybel verwerp. In 1859 het Charles Darwin “The Origin Of Species By Means Of Natural Selection, Or The Preservation Of Favoured Races In The Struggle For Life” gepubliseer. Dit was ooral die wêreld populêr, maar met name in Duitsland. Darwin het geskryf hoe hy verwag dat mense in latere generasies bewys vir evolusie sou vind. Tien jaar later, geen enkel bewys nie. Dus ‘n Duitse professor, Ernst Haeckel, het besluit om bewys te “maak”. Hy het tekeninge gemaak van fetuse; van ‘n hond, ‘n salamander, ‘n vis en ‘n mens. Hy het dit geteken sodat die vier amper dieselfde lyk (“ontogeny recapitulates phylogeny”). Van 1869 tot 1874 het hy rond Duitsland getoer om vir mense hierdie “wetenskaplike tekeninge” te toon en daarmee weg van God te lok. In 1874 het Haeckel se eie universiteit (Universiteit van Jena) hom gedagvaar vir bedrog en hy het sy leuen beken! Die werklike prentjies van die fetuse wys dat die vier ontsettend baie van mekaar verskil. Vandag behoor die skool teksboeke hierdie leuen as bewys voor te stel nie, maar sommige doen dit nog!  Dit is amper 140 jaar nadat dit as ‘n leuen is beken! Die probleem is egter, dat mense sindsdien die ongebore baba “slegs ‘n fetus” noem. Dus wanneer vroumense vandag ‘n aborsie ondergaan, dink hulle nie dat hulle dalk hulle eie kind vermoor nie, maar “slegs ‘m fetus aborteer”. En dit is hoe mense hulle gewete probeer skoonhou. Ek is baie jammer, maar die Almagtige God val hier nie voor nie. Een dag sal jy vir God staan, en Hy sal jou vir die moord veroordeel.

Genesis 16:11 - Ook sê die Engel van die HERE vir haar: Kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die HERE het jou in jou ellende verhoor.

In Engels nog beter:

Genesis 16:11 - And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction.

In elk geval van ‘n ongebore kind in die Bybel word nêrens vertel oor ‘n fetus nie!

Aborsie Wet in Apartheid Suid Afrika

Hoe het die Apartheid owerheid oor aborsie gevoel? Wel, dit het gedink aborsie is so sleg, dat dit onwettig was! Egter, aborsie was toegestaan onder spesiale omstandighede. Om die wet te siteer (Engels, jammer):


The Abortion and Sterilisation Act, 1975, made provision for abortions to be performed by a medical practitioner under certain circumstances:

Where continued pregnancy constitutes either a danger to the woman's life or a serious threat to her physical or mental health. The threat to the woman's mental health has to be of such a nature as to create the danger of permanent damage and the abortion has to be necessary to ensure her mental health;

If there is a serious risk that the child to be born will suffer from a physical or mental defect that will make it irreparably seriously handicapped;

If the foetus was conceived as a result of illegitimate carnal intercourse and the woman cannot understand the implications of - or bear parental responsibility for - the baby because of a permanent mental handicap or defect, or if the foetus was conceived as a result of rape or as a result of incest;

If, in addition to all these factors, the woman herself consents to the abortion;

Finally, the doctor due to perform the abortion has to have the written permission of the medical superintendent of the institution where the operation is to be performed.

(
bron)

Om saam te vat; die Apartheid owerrheid het aborsie slegs toegestaan vir sekere gesondheids redes of as gevolg van onwettige geslags gemeenskap (verkragting, inses). Jy kon nie jou kind vermoord slegs omdat jy dit wou doen nie. Natuurlik was daar toe onwettige aborsie, net soos vandag nog.

Aborsie Wet in ANC Suid Afrika

Wel, die ANC was nie vir lank die owerheid nie, en dit het amper meteen begin om aborsie wettig te maak. Dit het al in 1994 begin, en sinds 1 Februarie 1997 is dit wettig toegestaan om ‘n aborsie te hê, ongeag die rede daarvoor. Sinds die ANC aborsie volledig wettig gemaak het, is amper EEN MILJOEN Suid Afrikaners deur aborsie vermoor. Dit is die soort volksmoord dat selfs Hendrik Verwoerd slegs van kon droom! Die laaste offisiële nommers vertel dat daar in 2011 77,771 baba’s is geaborteer; dit is ‘n 30% styging sinds 2010. (bron) In 2012 (April 2012 - April 2013) was daar 82,920 - dit is 200 sterftes per dag. (bron)

Oorweeg nou dit; gedurende die hele Apartheid beleid is ongeveer 7,000 swart mense vermoor in die periode 1948-1989 (volgens ‘n mense regte kommissie wat in 1997 aan die TRC is ingedien). Maar in die ANC beleid, wat met groot plesier en drang aborsie legal gemaak het, word baie meer swart mense deur aborsie vermoor in een jaar, dan die Apartheid beleid kon vermoor oor 41 jaar! Als was selfs 10% van die 77,771 sterftes in 2011 swart mense, dan was dit al meer dan die NP kon vermoor oor 41 jaar. Gesien meer dan 80% van die bevolking swart is, is die nommer seker baie groter.


Nie net het die ANC aborsie wettig gemaak nie, maar dit het ook wette gemaak om seker te maak dat jou kind vermoord kan word. Suid Afrika se pro-aborsie wet staan toe dat ‘n vrou ‘n verpleegster of andere mediese professioneel kan dagvaar as huller weier die aborsie te pleeg, of selfs te weier om informasie te verstrek, en so iemand kan ‘n bekeuring kry, selfs tot 10 jaar tronk veroordeel word!

Hoe Voel Ons Oor Aborsie?

Ondanks die goddelose owerheid wat ons het, wat wanhopig probeer ons land ‘n goddelose, Kommunistiese staat te maak, is die oorwelmend meerderheid van Suid Afrikaners teën aborsie onder alle omstandighede. Interessant is hoe die grootste meerderheid mense wat teën is, swart mense is – dieselfde bevolkingsgroep wat die ANC veronderstel is om te bedien. Vir al die syfers en statistieke, klik hier.

Aborsie Klinieke Doel Op Swartes!

Ondanks dat die ANC aborsie volledig wettig gemaak het, is daar nog steeds baie onwettige aborsies in Suid Afrika. Of mense nie weet oor die wetgewing nie, of as hulle nie daarnatoe wil gaan nie, dit gebeur nog altyd. (bron)


Voorbeeld van ‘n illegaal aborsie poster in ‘n swart gebied

Maar baie interessant is hoe aborsie klinieke – wettig of onwettig – lyk asof hulle spesifiek doel op swart mense. Hoogwaarskynlik omdat swart mense vaak arm en desperaat is. Al wat jy moet doen is na ‘n swart gebied gaan, en kyk hoe daar honderde posters is wat aborsie adverteer, selfs vir gratis. Om jou gewete skoon te hou is daar selfs illegale aborsie klinieke wat ‘n kruis gebruik om te beweer dat babamoord Christelik is! Ja, ek was in sulke gebiede gewees. Ek het sulke posters gesien in Hillbrow, Johannesburg se “Park Central” taxi rank, Germiston CBD, Primrose, Pinetown, om ‘n paar plekke te noem. Die advertensies doel beslis op swart mense!In Suid Afrika is lewe waardeloos. Dit ‘s ‘n onwettige aborsie kliniek wat via ‘n webwerf adverteer!

Wat die wettige klinieke betref – oorheids instellings, Planned Parenthood (wat ‘n ironiese naam!), Marie Stopes – laat ek dit saamvat deur jou te vertel van die reusagtige paal advertensie, in die midde van die plakkers in Primrose – net af Main Reef Weg, op die hoek van die weg na Germiston en Driehoek. Dit moet wel minstens 30 meter hoog staan. Kan jy verbeel dat so’n grote advertensie vir aborsie in Sandton City sou staan?

Helaas is daar geen statistieke wat ek kan vind vir die persentasie geaborteerde baba’s van ‘n bepaalde huidskleur in Suid Afrika nie. Dus laat ons kyk na die wortels van wettige aborsie klinieke – Amerika. Swart vroumense is slegs 13% van Amerika se bevolking, maar het 36% van alle aborsies. Sinds aborsie in 1973 in Amerika wettig is, was al 13 miljoen swart baba’s vermoor. Dit is geskat dat die swart bevolking van Amerika 25% groter gewees sou het sonder aborsie. Vandag sterf amper 2,000 swart baba’s per dag in Amerika via aborsie! (bron)

Sien hierdie video oor hoe aborsie doel op swart mense! (Amerika)


“Maar dit is slegs ‘n trend, dit bewys nie dat aborsie doel op swartes nie!”. Wel, oorweeg die vrou wat Planned Parenthood gestig het, Margaret Sanger. Sy het al in die 1910s kinders begin aborteer en was selfs daarvoor in die tronk, maar in 1942 was Planned Parenthood wettig en in besigheid. Wil jy lees oor wat die stigter van die eerste wettige aborsie instituut gesê het oor swart mense?

Oor swart mense, immigrante en oorspronklike inwoners:
...menselike onkruid, roekelose voortplanters, wat mense voortbring wat nooit gebore moes wees” (Margaret Sanger, Pivot of Civilization, verwys na immigrante en arme mense)

Oor sterilisasie en rasse reiniging:
Sanger het geglo dat, vir die doel van “reiniging” van ras, stelle beloon moes word wat sterilisasie kies. (Birth Control in America, The Career of Margaret Sanger, by David Kennedy, p. 117, siteer uit ‘n toespraak van Sanger in 1923)

Oor die uitroeiing van swart mense:
Ons wil nie hê mense kry om te weet dat ons die Neger bevolking wil uitroei”, sê sy, “as dit ooit duidelik word aan enige van hulle meer rebellieuse lede” (Woman's Body, Woman's Right: A Social History of Birth Control in America, by Linda Gordon)
(bron)

Wel, my swarte broers en susters, hoe voel dit om te weet dat die stigter van die grootste aborsie kliniek in die wêreld glo julle is niks anders dan menselike onkruid, war uitgeroei moet word? Glo julle ook dat julle, en jou kinders, nooit gebore moes wees?


n Foto sê al 1000 woorde

Die rede hoekom Margaret Sanger in sulke snert oor swart mense geglo het is omdat sy het geglo in die praktyk van Eugeniek.

Wat is Eugeniek?

Onthou jy toe ek eerder vertel het oor Darwin’s boek, “The Origin Of Species By Means Of Natural Selection, Or The Preservation Of Favoured Races In The Struggle For Life”? Ek het “Preservation of Favoured Races” opsettelik onderstreep sodat jy dit duidelik kon sien. Darwin se half-neef, Sir Francis Galton, het die term “Eugenics” in 1883 versin. Rond 1910 was Eugeniek baie populêr in Europa en Amerika. Slegs omdat die wêreld ontdek het dat Hitler dit op Jode het uitgevoer, moes Eugeniek ondergrond gaan, maar dit gebeur ook vandag nog. Daar is bewys van swart mense, en gestremde mense, wat selfs in die 1970s in Amerika en Sweden was gesteriliseer. Egter, met aborsie, word Eugeniek vandag nog uitgevoer, en met name op die swart bevolking!

As jy weet oor die domme Evolusie Teorie; dit leer ons dat ons uit diere is geëvolueer. Die eerste natuurlike vraag oor die teorie is: As ons uit diere is ontstaan, dan moes een ras meer geëvolueer het dan andere rasse (rassistiese superioriteit). Dus natuurlik het die Duitsers geglo dit was hulle, dit was ‘n grote rede vir die twee Wêreld Oorloë. Die Japanners het studies gedoen om te “bewys” dit was hulle; dis is hoekom hulle so wreed was in die Tweede Wêreld Oorlog was – hulle het geglo dat hulle slegs “minder geëvolueerde wesens” martel en vermoord. Die Amerikaners het geglo dit was hulle, en dit was duidelik toe hulle skielik alle verdrae met die Indianers gebreek het en die Indianers na plantasies afgeskeep het. Die Britte het geglo dit was hulle, en hulle het 90% van alle Australiese swartes afgeslag. Ook interessant is hoe die Britte het geglo dat Afrikaners minder geëvolueer was omdat hulle tuis-resepte vir siektes gebruik in plaas van moderne medisyne! Maarja, hulle het almal ooreengestem dat swart mense die minste was ontwikkel, en amper bobbejane was.

Dit is natuurlik walgelik. Daar is slegs een ras, die menselike ras. Maar mense in die 19e Eeu was al rassis, en hierdie “wetenskaplike” teories van Evolusie en Eugeniek was verantwoordlik vir ‘n explosie van rassisme. Slegs na die groot skaal van onmenslikheid gedurende die Tweede Wêreld Oorlog het mense begin preek oor nie-rassisme. Maar voor die Oorlog was rassisme baie ernstig onder die blankes! En hoekom? Omdat hulle is geleer dat die mens van ‘n bobbejaan is geëvolueer en sommige het nie net so baie ontwikkel as ons. Dit is trouens hoekom sekere blanke mense ‘n swart mens beledig met “bobbejaan” – dit kom glad nie uit die Bybel nie, maar van Darwin en Galton.

Dus, wat is Eugeniek? Dit is die geloof dat sekere mense minder ontwikkel (geëvolueer) is, en daardeur inferieur (minderwaardig); en om evolutie te vorder, en selfs vinniger te maak, moet alle inferieure mense uitgeroei word. Dit is hoekom 90% van alle swartmense in Australië is afgeslag, ook hoekom die Duitsers die Herero in Namibië amper uitgeroei het. Om evolusie te bevorder moet die swakste sterf. En in die gedagte van ‘n Eugenisis is die superieure, gesonde mense blank; die minderwaardige mense is gestremd, swart, geel, bruin... ofwel, almal behalwe hulself!

Politiese Steun Van Aborsie In Suid Afrika

Jy weet die ANC steun aborsie so baie, dit het aborsie legaal gemaak – en selfs wette gemaak om seker te maak dit gebeur. Ek wil nie my politiese geloof op jou dring nie, maar ek sal dit sê – enigiemand wat syself Christelik noem kan nie vir die ANC stem nie. Jy kan nie beweer om God te volg, terwyl jy ‘n korrup, goddeloos party steun wat ook die sistematiese volksmoord teën ons medemense pleeg nie. Jy kan sê die ANC het slegs die wetgewing gemaak, en vermoor die baba’s nie persoonlik nie – ja, met daardie logika het Adolf Hitler nooit Jode vermoor nie, en Jozef Stalin het ook nooit iemand vermoor nie – al het miljoene onder hulle bevel gesterf. Ja, ek hou die ANC persoonlik verantwoordlik vir die slagting van onse kinders!

Maar wie anders steun aborsie? Helaas, die meeste partye.

Die volgende partye in Suid Afrika steun aborsie:
ANC; DA; ID; IFP; NFP; COPE; PAC; AZAPO; UDM; SACP; AGANG

Die volgende partye is teën aborsie:
ACDP; CDP; FF+; People's Alliance

Die volgende party skyn teën aborsie te wees (maar is ekstreem rassis en steun homoseksualiteit):
EFF


Ek het self persoonlik vir die ACDP gestem in 2011. Ja, hulle het geen kans om die verkiesings te wen nie. Maar ek dink oor meer dan wanneer die slaggate gevul word; ek weet dat ek een dag voor God sal staan, en ek kan tenminste met ‘n skoon gewete sê dat ek nie vir ‘n party gesteun het wat aborsie steun. Want as jy vir ‘n party stem, stem jy saam met als wat hulle steun. Dus onthou dit: As jy vir ANC steun, ontou dat hulle graag aborsie wettig gemaak het en vir jou broers en susters vermoor!

“Ek Het ‘n Aborsie Gehad, Wat Nou?”

Suster, as jy dit lees en jy het ‘n aborsie gehad; ja, jy het moord gepleeg. Maar God kan jou vergewe. God het jou so baie lief, dat Hy vir ons Sy eniggebore Seun gestuur het – Jesus Christus – wat gesterf het om vir ons sondes te boet – as jy jou sondes spyt en terugkeer, vra om vergiffenis, aanvaar Hom as jou Heer en Verlosser. Jou kind is in die Hemel en ek is seker jy wil saam wees met hom of haar.

Wat Kan Ons Doen?

Ek stel nie voor ons gaan aborsie klinieke toe om die dokters te vermoor nie, net soos sommige al in Amerika gedoen het. Ja, hulle is moordenaars; ja, hulle is deur die wet beskerm; ja, ons behoor die doodstraf vir moordenaars te hê. Maar ons moet nie vir hulle aanval or vermoor nie, want dan word ons ook moordenaars. Dus, bid vir hulle; vertel hulle wat hulle doen (al weet hulle dit goed en gee nog steeds nie om nie). Doen als wat jy kan om vir swanger vroue, wat aborsie oorweg, uit te reik, en keer hulle daarvan! Vertel vir hulle wat hulle doen. Wys hulle prentjies van hoe ‘n geaborteerde baba lyk (jy gaan baie huil, maar die moet gedoen word!). As jy vir ‘n aborsie kliniek werk, KAP NOU. Al het jy nie ander werk nie, jy verdien liewer niks en laat God jou voorsien, dan dat jy bloedgeld verdien. As jy swanger vroumense kan help, doen dit. Vertel hulle oor wat ‘n grote seën dit is om ‘n kind te hê. As hulle nog steeds van hulle kind af wil, vertel hulle oor ouers wat wil adopteer, of oor opvang sentrums vir ongewenste baba’s. Een waarvan ek ken is van die El Shammah kerk in Primrose; die kerk self is sleg, ek het selfs ‘n blootstelling geskryf oor hulle, maar ek keur hulle poging om aborsie te voorkom sterk goed. Gegewens hier.

Wat jy ook kan doen, en dit is vinnig en direk hulpsaam - wanneer jy aborsie plakkate op lampposte of mure sien, haal dit af en gooi dit weg! Vroue wat dalk die telefoonnommer sou het geneem kan dit dan nie doen nie.


Om Af Te Sluit

Ek het jou gewys dat daar ‘n volksmoord bestaan teën ongebore kinders in Suid Afrika. Ek het gewys hoe die Apartheid regering dit slegs onder spesiale voorwaardes toegestaan het; in vergelyking met die ANC regering wat die onmiddelik wou legaliseer, bevorder en opdring. As gevolg het die ANC volksmoord gestig teën sy eie mense. Ek het geskryf hoe die grootste aborsie klinieke is gestig met bitter rassistiese prinsipes en die swart mense wou uitroei danksy hulle geloof in Eugeniek; dieselfde klinieke wat vandag in Suid Afrika besig is en nog steeds doel op die arme mense, met name swart mense.

Nou weet jy die goed. Wat gaan jy doen? Gaan jy my mal noem, of dit ignoreer? Of wil jy iets hieraan doen – ‘n vroumens in nood help, andere ondersteun, jou stem verander, lid van ‘n pro-lewe organisasie word? In my geval het ek hierdie artikel geskryf – hopend en biddend dat daar al slegs een baba hierdeur gered word. Want God seën ons met kinders, en wie is ons on die kinders te vermoord wat Hy bedoel het om lewe te hê?

Mense Wat Jou Kan Help:

African Christian Action
Doctors For Life

El Shammah Home for Abandoned Babies (Germiston/JHB)
Pro Life


Skokkende nommers oor aborsie in Suid-Afrika: hier

Help:
Dit is my wens dat hierdie artikel in alle amptelike Suid Afrikaanse tale vertaal word, selfs vaak voorkomende tale in Suider Afrika – ek wil hê hierdie boodskap is vir soveel mense mootlik toeganklik! Helaas praat ek geen ander Afrikaanse tale, en soos jy sien probeer ek baie hard met Afrikaans - ek is oorspronklik Engels- en Nederlandstalig. Dus as jy deur die artikel geraak is, en gewillig is, help my asseblief die artikel vertaal? Ek kan nie geld aanbied nie, maar ek kan jou sê dit kan dalk iemand’s lewe red, en dit is baie beter!The Fundamental Top 500The Baptist Top 1000IFB 1000 - KJV Websites

Free counters!